Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /home/users/crowdcommunity/public_html/buszpoznan.pl/wp-content/themes/fotogenic/inc/admin/class-fotogenic-admin.php on line 234

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/crowdcommunity/public_html/buszpoznan.pl/wp-content/themes/fotogenic/inc/admin/class-fotogenic-admin.php on line 265

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/users/crowdcommunity/public_html/buszpoznan.pl/wp-content/themes/fotogenic/inc/admin/class-fotogenic-admin.php on line 238

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /home/users/crowdcommunity/public_html/buszpoznan.pl/wp-content/themes/fotogenic/inc/admin/class-fotogenic-admin.php on line 240

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /home/users/crowdcommunity/public_html/buszpoznan.pl/wp-content/themes/fotogenic/inc/admin/class-fotogenic-admin.php on line 241

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /home/users/crowdcommunity/public_html/buszpoznan.pl/wp-content/themes/fotogenic/inc/admin/class-fotogenic-admin.php on line 245
Regulamin — Busz Poznań - studio fotograficzne

REGULAMIN STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „BUSZ POZNAŃ”

§1

 1. Kiedykolwiek w niniejszym regulaminie używane są terminy „Studio”, „Studio Busz” lub „Busz Poznań”, odnoszą się onr do „Studia Fotograficznego Busz Poznań”, którego właścicielem i zarządzającym jest firma Secutech Jakub Sobczak, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalnosci Gospodarczej, Numer NIP 782-232-40-34, Numer REGON 302175444 w niniejszym Regulaminie określana jako „Wynajmujący”.
 2. Osoby fizyczne lub prawne korzystające ze Studia, w niniejszym Regulaminie określani są jako Najemcy.
 3. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych lub filmowych.
 4. Studio może być wykorzystywane również do innych celów, w szczególnosci: warsztaty, spotkania, czy wieczory panieńskie/kawalerskie.
 5. Za zgodą Wynajmującego Studio można również wykorzystywać do innych celów, niewymienionych w §1 ust 4 i 5.

§2 Zakres usług Studia

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z gotowymi aranżacjami oraz podstawowym wyposażeniem studyjnym, które obejmuje m.in.: tablety światła ciągłego marki Yongnuo, softboxy, tła fotograficzne, blendy fotograficzne.
 2. Studio fotograficzne składa się z 3 pomieszczeń dostępnych na wynajem, zwanych „Busz”, „Susz” i „Już”. Każde z pomieszczeń wynajmowane jest oddzielnie.
 3. Do dyspozycji Najemcy jest również przenośny system do powieszenia tła fotograficznego. Jeśli Najemca chce skorzystać z takiego systemu, zgłoszenia należy dokonać w trakcie dokonywania rezerwacji. W przeciwnym wypadku, Najemca może skorzystać z tego systemu wyłącznie jeśli nie jest zarezerwowany przez innego Najemcę.
 4. W pomieszczeniu „Busz” oprócz podstawowego wyposażenia studyjnego (2 tablety LED, 1 softbox, blenda fotograficzna) znajdują się rośliny żywe, których samodzielne przestawianie bez uprzedniej zgody Wynajmującego jest zabronione.
 5. W pomieszczeniu „Susz” oprócz podstawowego wyposażenia studyjnego (2 tablety LED, 1 softbox, blenda fotograficzna) znajdują się rośliny żywe lub suszone.
 6. W przypadku uszkodzenia roślin żywych lub suszonych, Wynajmujący zobowiązany jest naprawić szkodę w taki sposób, że:
  1. uiści opłatę dodatkową wynoszącą 50% ceny uszkodzonej rośliny żywej lub suchej lub
  2. zakupi identyczną roślinę do tej, która została uszkodzona i przeniesie prawo jej własności na Wynajmującego. Poprzez termin „identyczna roślina” Wynajmujący rozumie roślinę identyczną co do rodzaju i rozmiarów do uszkodzonej rośliny. W przypadku wyboru tego sposobu naprawienia szkody, Najemca zobowiązuje się naprawić szkodę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej sytuacji. 
 7. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 8. W zakres podstawowego wyposażenia studia nie wchodzi ani aparat fotograficzny ani obiektywy ani usługa fotograficzna.​​​​

§3 Zasady wynajmu

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie.
 2. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.
 3. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotografowie itp).
 4. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, fotografowie itp).
 5. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, części aranżacji, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 50 zł netto.
 7. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 8. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 9. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w obrębie posesji ul. Niegolewskich 34/3. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00 rano.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania trwającego wynajmu studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami lub czynnościami uznanymi za zakazane w obliczu Polskiego Prawa.

§4 Opłaty

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane według Cennika zamieszczonego na stronie studia.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.
 3. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie ponad 48 godzin przed jej rozpoczęciem – brak opłat, zatem jeśli rezerwacja została opłacona wcześniej, środki podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie od 24-48 godzin przed jej rozpoczeciem – opłata 50%, zatem jeśli rezerwacja została opłacona wcześniej, środki podlegają zwrotowi w wysokości 50% kwoty.
 6. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem – opłata 100%, zatem jeśli rezerwacja została opłacona wcześniej, środki nie podlegają zwrotowi.
 7. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła fotograficznego – 30 zł netto za każdy metr zniszczonego tła.
 8. Studio mogą wynająć osoby niepełnoletnie pod opieką prawnego opiekuna. W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Najmującego.
 9. Na wynajem są wystawiane faktury VAT.

§5

 1. Rezerwacji studia można dokonać na stronie w systemie rezerwacji on-line.
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą mailową.
 3. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacji (umowa wynajmu) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 4. Minimalny czas wynajmu studia to 1 godzina. 
 5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie, z uwzględnieniem §4 ust 4-6.

§6 Reklamacje

 1. Reklamację należy składać pisemnie nie później niż na 7 dni po wykonaniu usługi.
 2. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt [MAŁPA] buszpoznan.pl lub drogą pisemną na adres Secutech Jakub Sobczak, ul. Niegolewskich 34/4, 60-229 Poznań
 3. W Reklamacji należy umieścić imię, nazwisko, sposób w jaki doknana była rezerwacja, datę dokonania rezerwacji, datę i godzinę, w której odbyła się reklamowana usługa, opis problemu oraz opis roszczenia. 
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

§7

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo.